ArchiNed Home Extra

Speciale, tijdelijke of interactieve activiteiten van ArchiNed zoals: een virtuele expositieruimte, on-line prijsvragen en seminars, on-line lezingen en manifestaties. Op deze plaats zal ArchiNed tevens experimenteren met nieuwe technische mogelijkheden van het Internet.
In de rubriek Dossier verzamelt ArchiNed de eigen nieuwsberichten, links en extra's rond een specifiek thema of een manifestatie. Meest recente dossiers: Coming Soon! en Rotterdam 2001

Archi.TV3: de identiteit van Contemporary Europe

In deze aflevering van Archi.TV vertellen architect Stefano Boeri en fotograaf Francesco Jodice over hun zoektocht naar de veranderende identiteit van Europa; een project dat ze samen met 70 architecten, fotografen, cineasten, kunstenaars en geografen uitvoerden onder de naam USE. Een overzicht van dit project is ook tot 6 januari 2002 op de tentoonstelling Mutations - Mutaties in Brussel te zien.

Dagboek Architectuur Filmfestival Rotterdam

Van donderdag 1 tot en met woensdag 7 november vindt het Architectuur Filmfestival Rotterdam (AFR) plaats. Op vier Rotterdamse locaties, Cinerama, Lantaren/Venster, het NAi en het Berlage Instituut laten filmklassiekers, documentaires, installaties, lezingen en presentaties zien dat film en architectuur meer raakvlakken hebben dan ooit.
ArchiNed houdt van het festival een dagboek bij met het filmprogramma, verslagen en korte reacties per dag.


Tips, wijze raadgevingen & waarschuwingen voor valkuilen

In de onlangs verschenen publicatie Heilige Huisjes (NAi uitgevers, 2001) worden zelfbouwers en particuliere opdrachtgevers geportretteerd. Het zelf realiseren van een woning, al dan niet met behulp van een architect, is een groot feest, willen we de verhalen geloven. Het resultaat: het droomhuis wat men altijd wilde maar nooit kon krijgen en veel vierkante meters voor weinig geld. Maar is het in het werkelijke leven echt zo rooskleurig? ArchiNed is benieuwd naar uw ervaringen. Welke tips, wijze raadgevingen en/of waarschuwingen voor valkuilen heeft u voor uw collega architecten wanneer deze een opdracht krijgen voor een particulier woonhuis? Welke tips, wijze raadgevingen en/of waarschuwingen voor valkuilen heeft u als zelfbouwer en/of particulier opdrachtgever aan anderen die dromen over het bouwen van hun eigen woonhuis? Laat het ons weten


Pleinen

Fotograaf Thea van den Heuvel startte in 1996 samen met Pauline Prior het DDP-project 'The Dutch Perspective Peepshow'. Verschillende thema's vormden aanleiding voor tentoonstellingen in onder andere Tampere (Finland) en Bologna (Italië). Het meest recente thema betrof 'Europa, de verbeelding van het plein'. Thea van den Heuvel reisde hiervoor onder meer naar Porto, Cristobal, Parijs, Bologna, Luxemburg en Brussel.

Het Nieuwe Luxor

Zaterdag 28 april is het Nieuwe Luxor Theater op de Rotterdamse Kop van Zuid geopend. Architect Peter Wilson heeft op de mooie locatie aan het water en aan de voet van de Erasmusbrug een opvallend gebouw met 'vier voorzijden' ontworpen. Vooral de verschillende foyers zijn volgens vriend en vijand fantastisch. Fotograaf Rob 't Hart volgde de bouw van het Theater vanaf de eerste paal. In deze Extra publiceert ArchiNed een aantal van deze foto's.

Archi.TV 2: De Ecokathedraal

Louis le Roy heeft de afgelopen 30 jaar van steen en beton een complexe omgeving opgebouwd in het Friese Mildam. Hij experimenteert daar met de vorming van stedelijke omgevingen die zich kunnen ontwikkelen zonder dat er een door architecten en stedenbouwers uitgetekend plan aan te pas zou hoeven te komen - voor veel architecten, stedenbouwers en politici een vrijwel onmogelijke gedachte. In deze aflevering van Archi.TV legt Le Roy uit hoe hij dit aanpakt.

Young Dutch Architects 2000 (Jakarta)

Sinds de BNA en haar Indonesische zusterorganisatie IAI in 1985 een samenwerkingsovereenkomst tekenden zijn een aantal gemeenschappelijk projecten georganiseerd. Werd aanvankelijk vooral aandacht besteed aan het gebouwde erfgoed uit de koloniale periode van IndonesiŽ, sinds enige jaren worden ook projecten geÔnitieerd die niet met het koloniale verleden verband houden. Het tentoonstellen van werk van jonge Nederlandse architecten en eerder het tonen van werk van jonge Indonesische architecten in Nederland vormen hiervan een voorbeeld. Een verslag van het bezoek van de Nederlandse delegatie aan Jakarta

Vision Machine

Bekijk de eerste uitzending van ArchiTV, over de installatie van NOX voor de tentoonstelling 'Vision Machine' in Nantes. De film is in drie verschillende versies voor RealVideo en QuickTime beschikbaar. Op dit moment is er naast de film (gemaakt door Tony Maslic, Marc Neelen en Piet Vollaard) een interview te lezen en zijn er foto's te zien van het project. De film duurt circa 17 minuten.

EXPO 2000

Op ArchiNed nu de foto's van de wereldtentoonstelling EXPO 2000, die 1 juni 2000 is in Hannover is geopend. Architectuurfotograaf Rob 't Hart maakte rond de openingsdagen foto's van de Nederlandse bijdrage - het tentoonstellingspaviljoen van MVRDV. Bekijk op ArchiNed een selectie van de foto's.

De Caravan

Na het Big Brother Huis en De Bus is er nu De Caravan. In de zomermaanden zijn in het Hilversumse Dudok Centrum twee exposities te zien waarin visies op de toekomst van het Hilversumse villagebied worden gepresenteerd door architctengroep Le Zoom (in het kader van Groepsportretten) en door ontwerpbureau Schie 2.0. Hiervoor doet Schie 2.0 van 12 tot en met 21 mei veldonderzoek vanuit een caravan die staat in de Beethovenlaan. Schie nodigt buurtbewoners en specialisten uit om aan de hand van een aantal thema's uitspraken te doen over de kwaliteit en de toekomst van het villagebied. De resultaten van dit veldonderzoek worden gepresenteerd in de vorm van een expositie met de titel 'In my backyard'.
Bert Gellynck van Schie 2.0 logeert in de caravan en houdt een dagboek bij van zijn belevenissen.

New Babylon - The value of dreaming the city of tomorrow

Op 26 en 27 januari 2000 organiseerde LINK een symposium over Constants droom van het 'unitary urbanism', met als doel de achtergrond ervan - en de relevantie voor de architecten van nu - te onderzoeken. De organisatoren vatten het als volgt samen: "A search for the significance of the ideological, social and polemical dimension of architecture, the value of critique and the integral vision of man and the built environment". Een verslag van dit symposium is nu op de extra-pagina's te lezen.

BRAZIL '99

Last van wintermoeheid, milleniumdepressie of Weltschmerz? Hier is het medicijn: doe de gordijnen dicht, zet de verwarming op 35, leg een sambaplaat op de draaitafel en geniet van foto's die Rob 't Hart afgelopen november maakte in BraziliŽ.

Wie wordt de architect van de eeuw?

Het ligt natuurlijk enorm voor de hand, maar dat is nog geen reden om het na te laten: ArchiNed organiseert een online verkiezing van de Nederlandse Architect van de Eeuw. De stand wordt één maal per week bijgewerkt. De eindstand wordt 20 december 1999 om 12.00 uur bekend gemaakt.

Email handtekeningenactie 'Red de Meerpaal'

Het Ding van Dronten, 'ontmoetingscentrum' De Meerpaal (1966-1967) van architect Frank van Klingeren wordt bedreigd. De gemeenteraad wil op 22 juli 1999 een raadsbesluit nemen dat sloop mogelijk maakt van dit hoogtepunt van de naoorlogse moderne architectuur in Nederland. In weinig gebouwen is zo veel visie samengebald als in De Meerpaal, een symbool van alles wat naoorlogs Nederland kenmerkt: geloof in vooruitgang, in de maakbare samenleving en in modernisering. Eind jaren tachtig is De Meerpaal verbouwd waardoor van het oorspronkelijke concept weinig meer over is, maar die ingreep zou relatief eenvoudig ongedaan kunnen worden gemaakt. In Dronten is men er echter niet voldoende van doordrongen wat voor magnifiek gebouw De Meerpaal is. Daarom deze elektronische handtekeningenactie om te proberen De Meerpaal voor vernietiging te behoeden.

DataWolk Hoeksche Waard

De DataWolk is een internetomgeving die de karakterestieken van een kenniskaart, een fuzzy zoekmachine en een podium voor dialoog combineert. De basis voor de DataWolk zijn objecten die gegevens bevatten over een bepaald thema. Deze gegevens zijn ingevoerd of veranderd door bezoekers van de DataWolk. De DataWolk is een middel om greep te krijgen op de complexe en vaak onvindbare structuur van informatie en de onderlinge verbanden daarin. De eerste keer dat deze browser is gebruikt is ter gelegenheid van de internationale manifestatie AIR-Zuidwaarts. Op basis van de karakterestieken van de gegevensobjecten kan de informatie in de DataWolk Hoeksche Waard worden georganiseerd en onderzocht op een intuitieve manier.

SmartArchitecture

Het onderzoeksproject SmartArchitecture zoekt naar combinaties van nieuwe, verrassende architectuur en groene oplossingen. Met de lancering van deze website is een eerste stap gedaan in de richting van een online onderzoek naar slimme projecten, ontwerpers, ideeen en technieken in architectuur. Een bijzonder deel van de site is het smartgrid, dat het voor bezoekers mogelijk maakt de verbanden tussen verschillende thema's te zien. In dit grid worden verbanden gelegd tussen projecten, technieken en concepten.

Aldo van Eycks Sonsbeekpaviljoen

Een VRML-model van Van Eycks befaamde Sonsbeekpaviljoen. op basis van gepubliceerde tekeningen. Hierdoor kan iedereen die het gebouw indertijd heeft gemist - het heeft tenslotte maar een zomer lang bestaan - alsnog iets van de ruimtelijke ervaring van dit kleine meesterwerk herbeleven. Wellicht dat de werkelijke reconstructie hierdoor wat dichterbij komt.

Onafhankelijk ARKEY gebruikersforum

ArchiNed is door een fan gevraagd om een onafhankelijk discussieplatvorm te openen voor gebruikers van het vooral veel in Nederland gebruikte CAD-programma ARKEY. Op deze plaats kunnen worden uitgewisseld, bugs en problemen kunnen worden besproken, contact kan worden gelegd met andere gebruikers en dergelijke. De discussie is tekstueel, er kunnen in de tekst wel links worden geplaatst naar homepages, illustraties, of FTP-sites op het net.

Villa E1027 van Eileen Gray in verval

Herfst 1998 verschenen in enkele Nederlandse vakbladen een noodkreet van Herman en Hans Hertzberger. Tijdens een recent bezoek aan Eileen Gray's Villa E.1027 bleek dit gebouw zich in een deplorabele toestand te bevinden. Het doel van de noodkreet is het wereldkundig maken van deze voltrekkende ramp in de hoop het lot nog te keren. ArchiNed ondersteunt het initiatief van Herman en Hans Hertzberger met een emailactie.

Interviews met Rem Koolhaas

De volledige Engelstalige tekst van een interview met Rem Koolhaas dat afgenomen is door Tom Fecht in het kader van Documenta X in juni 1997. Van deze tekst bestaat ook een Real Audio versie (Real Audio/Video Player vereist).
De volledige engelse tekst (ca. 7000 woorden) van een interview met Rem Koolhaas uit het zojuist verschenen boek 'A Critical Landscape' van Arie Graafland en Jasper de Haan, van Uitgeverij 010, Rotterdam 1996.

Eerdere exposities in de ArchiNed gallerie:

Uitslag Nationale Staalprijs 1998

Door het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) en het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Fonds BKVB) werd voorjaar 1998 voor de vierde maal een studiereis georganiseerd voor architecten en stedebouwers. Dit maal voerde de reis naar Zuid-Oost Azië. Enkele deelnemers maakten reisimpressies die per e-mail naar de ArchiNed burelen werden gestuurd. Post Zuid-Oost Azië

Een aantal prachtige panoramafoto's van het cultureel centrum Le Fresnoy van Bernard Tschumi. Vergezeld van de projectverantwoording van Tschumi zelf (alleen in Engels). De foto's zijn groot (ongeveer 100Kb), hou daarom rekening met vrij lange wachttijden. Lees ook het artikel van Piet Vollaard over Tschumi.

Zoals bekend is MVRDV ook actief is op het gebied van stedebouw. Een experiment op dit vlak is 'lichte stedebouw'. Een proeve van lichte stedebouw is het filmpje 'Permanence' dat interessante mutaties van de stad Rotterdam laat zien met een verassend slot. Het gaat hier om de 'verLichting' van de stad, die staat tegenover de 'verDichting' van de stad. MVRDV is ervan overtuigd dat ecologie en economie met elkaar verzoend moeten en kunnen worden. MVRDV: Permanence
LET OP! Voor het bekijken van dit filmpje moet QuickTime geïnstalleerd zijn op uw computer en in uw browser. Permanence is 940 Kb groot.

Op 31 oktober 1997 presenteerde NOX architecten het ontwerp voor de boulevard en Palace Hotel te Noordwijk in het kader van de manifestatie 'De cultuur van de Hollandse Badplaats'. ArchiNed presenteert tekst en beeld van deze 'vloeibare' hotel toren en de met het strand versmolten boulevard. NOX: Beachness

de Dag van de Architectuur 1997 - Site-seeing toers

Het Oostelijk Havengebied in Amsterdam ondergaat sinds een aantal jaren een ware metamorfose. Op de schiereilanden waaraan eens zeeschepen afmeerden, worden nu woningen gebouwd door vaak jonge architectenbureaus. ArchiNed neemt een kijkje bij de architecten, om te zien hoe de stand van zaken is. (Laatste update 1997) Expo: Borneo/Sporenburg

Van klein tot groot, van woonkamer tot stadsplan, van stoel tot stad schetst architect Bert Dirrix in dit verhaal hoe hij de samenhang van architectuur en stad en haar toekomstige mogelijkheden ziet. Bert Dirrix: Tekenen aan de Stad, een stripverhaal. Een hoge schermresolutie is wel vereist.

Werk van beeldend kunstenaars, die zich begeven op het terrein van de architectuur: Erick de Lyon met zijn project 'Luchtkasteel', Hans van den Ban met 'Een kantelende horizon' en Filia den Hollander die drie projecten presenteert.

Foto's van Michel Boesveld uit het boek Koen van Velsen, Architect.

Foto's van Rob 't Hart van de bouw van de Erasmusbrug in Rotterdam.