../9807/ArchiNed%20Hoofdmenu ../9807/ArchiNed%20News%20Today
../9807/Nieuws
../9807/Archief

De Kasbah van Piet Blom herzien
2 november 1998

De Kasbah in Hengelo van Piet Blom is een van de weinige woningbouwprojecten uit de jaren zeventig waarvan de thema's die aan de orde werden gesteld; verdichting en functiemenging, ook nu nog actueel zijn. Maar als concreet project is de Kasbah voor een belangrijk deel mislukt. De belangrijkste oorzaak voor deze mislukking is het feit dat het 'stedelijke dak' niet in een binnenstedelijke omgeving werd gerealiseerd, maar aan de rand van een suffe uitbreidingswijk. Toch wordt het project blijkbaar voldoende gewaardeerd. De huidige eigenaar Woninbeheer St. Joseph en de Gemeente Hengelo stelle samen drie miljoen gulden beschikbaar om de toekomst van dit 'moderne monument' veilig te stellen.


De Kasbah is een complex van 184 in 1973 opgeleverde woningen. Kenmerkend is het feit dat de woningen zich in een dicht aaneengeschakelde configuratie op de 'eerste verdieping' bevinden en daarmee een dak vormen boven een gemeenschappelijk overdekt gebied dat door de bewoners veroverd zou kunnen worden. Blom voorzag in dit gebied een levendig stedelijk milieu. Wellicht had dit ook gelukt als het project in de binnenstad van Hengelo was gebouwd, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Aan de rand van de stad vond deze potentie echter geen draagkracht: de inrichting is verouderd, onoverzichtelijk en vandaalgevoelig en de weinige winkels die er in de beginfase nog wel waren zijn weggetrokken.
Nu de woningen de afgelopen jaren zijn opgeknapt, heeft Piet Blom er in toegestemd dat een nieuwe generatie ontwerpers zich over zijn geesteskind zal gaan buigen. Een ontwerpteam bestaande uit Bjarne Mastenbroek, Dick van Gameren (De Architectengroep), landschapsarchitect Michael van Gessel en Marieke Timmermans (Bureau B+B) heeft de opdracht gekregen om voorstellen te ontwikkelen voor een revitalisering van het ondergebied. Het team dat wordt gecoordineert door Marc A. Visser (S@M) zal deze voorstellen eind dit jaar presenteren De sleutel voor vernieuwing wordt vooral gezocht in het brengen van meer licht en ruimte, differentiatie en verlandschappelijking in de onderbouw.

Deze verlandschappelijking van het stedelijke dak is gezien de perifere locatie ongetwijfeld de beste strategie. Maar de echt interessante potenties van het project: verdichting, functiemenging en het bieden van een informele stedelijke ruimte die door bewoners kan worden veroverd heeft nooit een echte kans gehad en wordt nu definitief verlaten. Als de gemeente nu nog eens een paar miljoen uitgeeft om te onderzoeken of het Kasbahmodel in een binnenstedelijke context kan worden ingepast - en er zijn genoeg jonge ontwerpers die daar iets voor zouden voelen - dan wordt dit moderne monument pas echt gerevitaliseerd.

Piet Vollaard

../9807/Nieuws
../9807/Archief
../9807/ArchiNed